iStressChecker

Balans houden, een levenskunst.
Hoe houd je jezelf in deze drukke en verwarrende tijd in balans?
Het omgaan met jezelf, je relaties en je werk kan heel inspirerend zijn. Maar ook confronterend en niet zelden zonder stress. De iStresschecker Mobile App biedt een oplossing.

 

iStressChecker

Met de iStressChecker Mobile App ga je op zoek naar een persoonlijke leefstijl -een eigen manier van leven, denken en doen − die echt bij je past. En je houdt daarbij rekening met de invloed van je genen, opvoeding en omgeving.

Je meet regelmatig hoe jouw autonome zenuwstelsel reageert op aanpassingen van jouw leef-, werk en denkgewoonten.
Hiermee maak je inzichtelijk hoe jij dagelijks met jouw gezondheid en welzijn omgaat. Je wordt uitgenodigd om je (levens)doelen helder te maken en te focussen op het realiseren ervan.
De confrontatie met jezelf zal bijdragen aan een realistisch zelfbeeld. Afhankelijk van acceptatie hiervan zullen stressreacties afnemen en zal het je lukken om ontspannen door je leven te gaan.

 

Bedreigd voelen en stressreacties

Wanneer je je bedreigd voelt, reageert je lichaam meteen met stresshormonen die je lichaam op scherp zetten. Bedreiging ervaar je niet alleen als je fysieke bestaan gevaar loopt, maar ook als jij je sociaal, in je identiteit of manier van denken onveilig voelt, of bij een innerlijk besef dat je het leven niet aankan. In deze maatschappij komt het bedreigd voelen veelvuldig voor, stressreacties dus ook.

 

Geen stress door leefstijlveranderingen

Stress kun je voorkomen en verhelpen door anders om te gaan met je lichaam en je geest, met je voeding en beweging, met je manier van denken, met het omgaan met emoties, met je sociale contacten en communicatie, met het evenwicht tussen je rationele en intuïtieve kant. Je zult echter zelf (of met hulp van een ander) moeten ontdekken wat het beste bij jou werkt om zo meer balans en voldoening in je leven te creëren.

 

Linker- en rechterhersenhelft en zingeving

Om een vervuld leven te leiden dien je beide hersenhelften te gebruiken en wel precies voor dat waar ze goed in zijn. Door de nadruk in de Westerse maatschappij op de linkerhersenhelft (ratio), gebruiken we de vermogens van de rechterhersenhelft (intuïtie, creativiteit) soms te weinig. De linkerhersenhelft werkt graag met dat wat er al is, met als risico dat je in kringetjes ronddraait.

Je kan de rechterhersenhelft gebruiken om je levensdoel te vinden en creatieve oplossingen te bedenken voor levensvraagstukken. De linkerhersenhelft kan vervolgens de stappen er naar toe bepalen.