Evenals vorige jaren heeft Hexapole weer de CD-uitgave verzorgd voor de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Met deze CD (en het bijbehorende programma) kunnen aangesloten leden snel en eenvoudig allerlei gegevens van honden (o.a. stamboek en nesten) raadplegen.

Hexapole heeft hiervoor een eenvoudig te bedienen programma ontworpen, dat jaarlijks inclusief bijgewerkte database door de Raad wordt verspreid. Deze digitale editie maakt voor de Raad een einde aan de noodzaak om elk jaar een (dure) uitgave in boekvorm uit te brengen. Voor de enthousiaste gebruikersgroep werkt het in de praktijk veel prettiger en sneller door de uitgebreide zoek- en naslagfuncties.