Hoe Hexapole Automatisering de weg opging met Vialis

Hexapole Automatisering heeft in het 25-jarig bestaan gewerkt voor heel uitlopende grote en kleine opdrachtgevers. Wat een van de langstdurende samenwerkingsverbanden voor onze ontwikkeling heeft betekend, wordt in dit artikel uit de doeken gedaan door voormalig directeur Cees Brockhus.

Een van de eerste grote opdrachtgevers van Hexapole Automatisering, halverwege de jaren negentig, was Vialis. Misschien gaat bij deze naam niet acuut een belletje rinkelen, maar Vialis is in Nederland al decennialang een superspeler op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. Wie voor een willekeurig verkeerslicht stilstaat en even omhoog kijkt, loopt grote kans op de installatie de merknaam van een Vialis-product te zien. (Wij werden in 1994 overigens ingehuurd door toen nog Nederland Haarlem; pas na een fusie in 1999 met Volker Stevin Systems kreeg dit nieuwe bedrijf de naam Vialis.)

Tankwagens vullen

De opdracht die Hexapole voor Vialis uitvoerde, had de eerste jaren trouwens niets te maken met openbare verlichting of verkeerssignaleringsportalen, maar met een totaal andere activiteit van Nederland Haarlem: het onderhouden van de geautomatiseerde vulsystemen voor tankwagens. Kort samengevat: softwareontwikkeling voor petrochemie. Om acute kennisproblemen op deze afdeling van de opdrachtgever op te lossen, detacheerde Hexapole hiervoor in eerste instantie één medewerker en later zelfs drie.

Softwareonderhoud voor Shell en BP

De volgende stap was dat Vialis bij gebrek aan gekwalificeerde mensen alle onderhoudsprojecten voor de vulsystemen volledig aan ons overdroeg. Deze transactie had tamelijk spectaculaire praktische gevolgen, omdat de hiervoor benodigde apparatuur moest verhuizen van Vialis naar Beverwijk. Toevallig betrokken we in die tijd net een nieuw pand waar extra bedrijfsruimte kon worden gehuurd. Deze stond binnen de kortste keren afgeladen vol met specialistisch materieel. Vanaf dat moment voerden wij onderhoudscontracten uit voor multinationals als Shell, BP en Lyondell. Deze service- en testwerkzaamheden en de ontwikkeling van nieuwe softwareaanpassingen zorgden jarenlang voor een stabiele omzetstroom bij Hexapole.

Maatwerk voor verkeersregelinstallatie

Later werden wij door Vialis ook betrokken bij een andere klus, die wél onder hun corebusiness viel: softwareontwikkeling voor een verkeersregelinstallatie op de N11 bij Alphen aan den Rijn, in de buurt van het Gouwe-aquaduct. Weer een totaal nieuwe tak van sport voor Hexapole, en meteen onze eerste kennismaking met werken in opdracht van de overheid, inclusief het bijbehorende vocabulaire met ellenlange afkortingen.

Uiteindelijk heeft de samenwerking tussen Hexapole en Vialis ruim tien jaar geduurd. In 2006 trok Vialis de onderhoudsprojecten in de petrochemie weer naar zichzelf toe. Een interessante periode waarin Hexapole buitengewoon veel kennis en vaardigheid op heeft kunnen doen met industriële automatisering en specifieke maatwerksoftware.