Onze college Erwin heeft zijn OOAA, Object Oriented Analysis Advanced, certificaat gehaald.

Het conceptueel, logisch uitwerken van object georiënteerde informatiesystemen. Op basis van de functionele requirements (use cases) worden de statische en dynamische aspecten van de domeinobjecten in een te ontwikkelen systeem gemodelleerd. (Bron Exin)

Met name de beginfase, de analyse, is een interessante stap in de ontwikkeling van een informatiesysteem of applicatie. Middels analysetechnieken en modelleertechnieken (UML) wordt het ontwerp van een systeem op een gestructureerde manier vorm te geven.

Het belangrijkste aspect in deze fase is dat een ontwerp geschreven en gemoduleerd wordt in de taal van de klant, de klant krijgt zo meer inzicht of zijn bedrijfsprocessen goed geïnterpreteerd zijn.

Een goed doordacht analysemodel, dat tot stand gekomen is in samenwerking met die klant, levert een aanzienlijke tijdsbesparing op bij de uiteindelijke bouw van een informatiesysteem of applicatie!