Maatwerksoftware van Hexapole draait ook in China

Eerder in dit jubileumjaar deden we uit de doeken dat Hexapole Automatisering al meer dan 30 jaar knap werk doet voor Tata Steel in IJmuiden, en voor haar voorgangers Corus en Hoogovens. In het eerste decennium van deze eeuw voerde Bas Bloemink, onze huidige directeur, eigenhandig een complexe automatiseringsopdracht uit voor een dochteronderneming van Tata: Danieli Corus. Een project dat twee dingen laat zien: het hoge niveau van Hexapole én de bijzondere bedrijfscultuur van ons bedrijf. Want niet elke onderneming geeft een getalenteerde jonge hond de vrije hand om in Canada en China te werken.

Technologie voor de staalindustrie

Kort gezegd is Danieli Corus (of voor het gemak: DC) een engineeringsbureau voor de ijzer- en staalindustrie, sinds 2015 overigens los van het Tata-concern. Danieli Corus ontwikkelt überslimme technische oplossingen voor deze branche, die natuurlijk ook in IJmuiden worden toegepast. Daarnaast werkt DC vraagstukken uit van ijzer- en staalproducenten wereldwijd, en dat maakt deze organisatie tot een kenniscentrum van formaat.

Het belang van ontzwaveling

Even een begrijpelijk stukje techniek. Een essentiële stap in de staalproductie is ontzwaveling. Hoe hoger de gewenste staalkwaliteit, des te minder zwavel het mag bevatten. Ontzwavelen gebeurt door in een apart station onder meer magnesium toe te voegen aan pannen vloeibaar ijzer die vanuit de hoogovens naar de staalfabriek zijn getransporteerd. Hoeveel magnesium nodig is, hangt af van het gebruiksdoel van het staal.

Van rekenmodellen naar automatisering

Om het ontzwavelproces voor opdrachtgevers te kunnen systematiseren, had Danieli Corus al rekenmodellen ontwikkeld; de operationele activiteiten waren echter nog niet optimaal geautomatiseerd. Voor deze cruciale innovatie miste DC in 2007 zelf de nodige capaciteit. Het lag dan ook voor de hand om hiervoor onze expertise in te schakelen. Hexapole Automatisering onderhield toen immers al jaren een productieve kruisbestuivingsrelatie met Tata Steel. En zo geschiedde.

Software op maat bouwen

In diezelfde periode was de half-twintiger Bas Bloemink bij Hexapole uitgegroeid tot het aanspreekpunt van onze afdeling industriële automatisering. Hij kreeg van de toenmalige directie de kans om deze meer dan uitdagende softwareopdracht voor Danieli Corus uit te werken. Natuurlijk moest hij hiervoor eerst het hele ontzwavelsysteem procesmatig leren begrijpen. Daarna reisde hij af naar de Canadese vestiging van DC, die zich op de Chinese staalmarkt richtte en daar voor dit project grote kansen zag. Samen met de Canadezen bouwde Bas from scratch een compleet en operabel softwarepakket, waarin alle mogelijke parameters voor de ontzwaveling waren opgenomen.

Installeren en instrueren in China

De inschatting van Danieli Corus bleek te kloppen. Er kwam inderdaad serieuze belangstelling uit China en dus mocht Bas namens DC naar het land van de nieuwe rijzende zon om de gemaakte software ter plekke te configureren, te installeren én de medewerkers via tolken te trainen. Het werden in totaal tien reizen naar vier verschillende steden en vijf staalfabrieken; werken in een volstrekt andere wereld en een cultuurclash van jewelste. Het resultaat mocht er echter zijn. Bloeminks IT-pakket regelde het ontzwavelingsproces tot in detail en communiceerde ook met andere lagen in de productie, zoals kranen, draaiplatforms, laboratoria en rapportagesystemen.
Tevredenheid alom, in China, Canada en IJmuiden. Dat Hexapole een goed product voor Danieli Corus heeft gebouwd, blijkt wel uit het feit dat het in 2019, na ruim tien jaar, nog steeds wordt gebruikt en al die jaren soepel heeft gefunctioneerd. Bestendige maatwerkoplossingen als deze ontwikkelen we ook met hart en ziel voor nieuwe opdrachtgevers.