Privacy Policy

Hexapole Automatisering B.V. Hexapole Automatisering B.V., gevestigd aan Wijkermeerweg 72- 1e Verdieping 1948 NX Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van wie we de persoonsgegevens verwerken

Hexapole Automatisering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of als u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Het is niet onze intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoons gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij de gegevens kunnen verwijderen.

Welke persoonsgegevens we verwerkern

Wij verwerken gegevens over activiteiten op onze site, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen, informatie over uw internetbrowser en apparaat type.

Cookies

Hexapole Automatisering B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Wat we met uw persoonsgegevens doen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op basis van wettelijke grondslagen, onder andere gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Zo verwerken wij de persoonsgegevens

van onze websitebezoekers om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren, producten en diensten te leveren, een administratie te voeren en klantrelaties te beheren. Daarbij nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hexapole Automatisering B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hexapole Automatisering B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heeft u vragen?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en streven ernaar op een transparante manier te communiceren over het verwerken hiervan. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Voor specifieke vragen op het gebied van privacy kunt u mailen naar [email protected].

Contactgegevens

www.hexapole.com | Robijnstraat 11

1812 RB Alkmaar | 072 303 40 50