Container Management Systemen

Het Container Management Systeem van Hexapole tilt afvalinzameling uit ondergrondse en verzamelcontainers naar een hoger niveau. Hiervoor ontwikkelen en implementeren we een op maat gemaakt Container Management System (CMS) dat alle stappen in de afvalinzameling optimaliseert, van inleveren door bewoners tot technisch onderhoud van de containers. Dit bespaart de organisatie tijd en kosten en faciliteert de burger.

Pakketten en post sorteren
R

Melding als containers (bijna) vol of in storing zijn

R

Minder rijbewegingen nodig

R

Besparing op brandstof, CO2 en fijnstof

R

Gerichte informatie door klantenservice

R

Reparatie en onderhoud direct planbaar

R

Hogere kwaliteit in scheiden van afvalstromen

Gebruiksgemak voor de volledige organisatie

Dankzij onze maatwerkoplossingen wordt het Container Management Systeem precies passend gemaakt bij het werkproces van het bedrijf. Belangrijk om te weten is dat wij geen manier van werken opleggen. In overleg richten wij het systeem in zoals jij dat wenst, met een gebruiksvriendelijk dashboard voor iedereen die ermee werkt. Denk aan receptie, klantenservice, planning, chauffeurs en onderhoudsmonteurs.

Door informatie in te laden uit het beheersysteem van de ondergrondse containers zelf, deze te combineren met statische schema’s en (vulgraad)sensorinformatie kan dagelijks een planning gemaakt worden voor de inzameling.

Voordelen bewoners

R

Nooit voor niets naar de afvalcontainer

R

Afvalscheiding wordt aantrekkelijker

R

Minder overlast van bijgeplaatst afval

R

Minder zwerfafval en ongedierte

Extra module ‘Check je container’

In ons managementsysteem kan een module worden ingebouwd die de burger nóg beter informeert over de beschikbaarheid van afvalcontainers. Hiervoor maken we het systeem voor een deel publiek toegankelijk. Via ‘Check je container’ kunnen bewoners online nagaan of hun restafvalcontainer vol is en wanneer deze geleegd wordt. Ook kunnen ze zien wanneer containers voor plastic, papier, glas etc. aan de beurt zijn. Op deze manier wordt ergernis (en mogelijk afvaldumping) voorkomen.

Alle systemen op ICT- niveau gekoppeld

Een containerlandschap kan bestaan uit meerdere containers en sensoren van verschillende leveranciers, met elk hun eigen processen. Het containerbeheersysteem van Hexapole bestaat uit een gestandaardiseerde kern die voor elk bedrijf op maat passend wordt gemaakt. Ons systeem fungeert daarbij als een schil over bestaande systemen heen en brengt deze bij elkaar. Zo ontstaat één gestroomlijnd, integraal systeem. Dankzij een overzichtelijk online platform zijn alle technische gegevens en de onderhoudshistorie van elke container op elk moment gemakkelijk in te zien.

Beheer van transportcontainers

Voor transportcontainers ontwikkelen we speciale modules die processen optimaliseren. Als er sprake is van veel verplaatsingen tussen verschillende vestigingen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de locatie van de containers. Tracking van transportcontainers kan plaatsvinden via RFID-tags of GPS-systemen. Deze systemen kunnen gekoppeld worden aan het CMS waardoor in het dashboard de actuele containerlocatie wordt weergegeven.

Ook een passend Container Management Systeem?

Nieuwsgierig geworden naar het Container Management Systeem van Hexapole? Waarvan de prijs door onze gebruikers trouwens als zeer redelijk wordt ervaren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 072 – 303 40 50.

Er valt inhoudelijk nog zo veel meer te vertellen. Wij gaan graag met je om tafel om te kijken wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. Via een demo van het systeem kunnen we snel en eenvoudig inzicht geven in alle mogelijkheden.