Gemeente Leiden kiest voor Container Management Systeem van Hexapole!

gemeente-leiden-kiest-voor-container-management-systeem-van-hexapole

Het Container Management Systeem (CMS) van Hexapole tilt afvalinzameling uit ondergrondse en verzamelcontainers naar een hoger niveau. Directeur Bas Bloemink: “Ons systeem wordt op maat aangepast en sluit volledig aan bij het werkproces van de gemeente. Wij leggen dus geen manier van werken op, maar richten een systeem in dat perfect aansluit bij de wensen en werkwijze van de gemeente Leiden.”

Dat was voor Willem Guijt – RVT manager Civiel en Cultuurtechniek van de Gemeente Leiden en verantwoordelijk voor de afvalinzameling –  exact de reden om te kiezen voor Hexapole. “De persoonlijke benadering, maar vooral de wil en bereidheid om maatwerk te leveren, gaf de doorslag.”

Afvalinzameling op maat

Uit cijfers van de stads- en wijkenquête van de gemeente Leiden blijkt dat er steeds vaker afval naast de ondergrondse containers wordt gezet en dat leidt tot een rommelige situatie, ergernis bij de burgers, hygiëneproblemen, zwerfafval en extra kosten voor het opruimen. Kortom een situatie waaraan de gemeente Leiden een einde wenst te maken. Daarom stapt de gemeente in het eerste kwartaal van 2022 over op het Container Management Systeem van Hexapole.

Winst voor de gemeente en Leidenaren

Door informatie in te laden uit het beheersysteem van de ondergrondse containers zelf, deze te combineren met statische schema’s en (vulgraad)informatie kan dagelijks een dynamische planning gemaakt worden voor de inzameling. Zo worden alleen volle containers geleegd en kan de routeplanning worden geoptimaliseerd. Dit bespaart kosten en levert een bijdrage aan het milieu.

Willem Guijt: “Voor mijn team verwacht ik vooral dat de kwaliteit van de uitvoering verder zal verbeteren: inwoners staan (bijna) nooit meer voor een volle container! Als niet onbelangrijke spin-off  zien we het dynamisch inzamelen ook als een stimulans voor de digitale vaardigheden van de medewerkers.”

Ook een passend Container Management Systeem?

Nieuwsgierig geworden naar het Container Management Systeem van Hexapole? Waarvan de prijs door onze gebruikers trouwens als zeer redelijk wordt ervaren? Lees er hier meer over op onze website.